• Paylaşım Alanı

  Sürekli olarak yenilenecek paylaşım alanımızda güncel risk analiz, eksperlik ve değerleme konuları ile ilgili makaleler, fotoğraflar ve videolar bulabilirsiniz...

 • Faaliyetlerimiz

  3 ana branşta toplanan faaliyetlerimiz: hasar ekspertizi, risk mühendisliği ve değerleme çalışmaları...

 • Glokal Nedir?

  Global + Lokal ----> Glokal

 • Değerlerimiz

  Vizyon, misyon ve değerlerimiz....

 • Takımımız

  Her biri sigorta sektöründe ve mesleklerinde tecrübeli kadromuz...

 

Faaliyetlerimiz 

Temelleri 2007 yılına dayanan şirketimiz, 2011 yılında her biri sigorta sektöründe en az 6 yıl ve en çok 20 yıl olmak üzere değişik kademe ve görevlerde bulunmuş ekip üyelerinin bir araya gelmesi ile kurulmuştur.

Hizmetlerimiz 

 • Değerleme Çalışmaları

  Sigortalanabilir bir kıymetin doğru değerler ile sigortalanması sigortacılıkta çok önemlidir. Eksik sigorta sigorta konusu kıymetin değerinin altında sigortalanmasıdır ve hasar sonucunda tazminat eksik sigorta ölçüsünde az hesaplanacaktır. Aşkın sigorta ise sigortalanan kıymetin, değerinden fazla olarak sigortalanmasıdır ki bu da gereksiz yere yüksek prim ödenmesine neden olur. Profesyonel, tecrübeli ve uzman bir ekip tarafından yapılan değerleme […]

 • Risk Mühendisliği

  Risk, genel itibariyle bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile etkisinin çarpmı olarak ifade edilmektedir. Risk ve riziko kelimelerinin birbiri yerine kullanıldığını yaygın şekilde görmekteyiz. Oysa ki riziko kelimesinin risk kelimesinden ayrı bir anlamı vardır. Riziko, riskten etkilenen anlamındadır. Risk yönetimi, riskin tanımlanmasına, analizine, değerlendirilmesine, mücadele edilmesine ve izlenmesine ilişkin yönetim politikalarının, prosedürlerinin ve uygulamalarının sistematik bütünü […]

 • Hasar Ekspertizi

  5684 sayılı Sigortacılık Kanunu “Sigorta Eksperini” şöyle tanımlamaktadır: “Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi” Sigorta eksperliği sadece toplanan bilgi ve belgelerin işlenmesinden ibaret olarak düşünülmemelidir. Eksperlik daha […]