Paylaşım Alanı

Depolar ve Yangın Riskleri

Posted by: dotar | Posted on: Nisan 14th, 2018 | 1 Comments

Birçok büyük yangın depolarda meydana gelmekte ve önemli mal ve iş durması hasarlarına neden olmaktadır. Depolarda meydana gelen yangınlar, üretim alanlarında çıkan yangınlara göre görece daha az meydana gelmektedir, fakat etkisi daha fazla olmaktadır.

Depolar, üretim alanlarına göre görece daha az yangın riskleri barındırmasına karşın, dikkatli ele alındığında bünyesinde önemli yangın tehlikeleri barındırabilecek bir faaliyettir.

Depolarda yangın ile ilgili risklerini birkaç başlık altında incelemek doğru olacaktır:

1) YAPISAL UNSURLAR

Prensip olarak deponun yangına dayanıklı malzemeden inşaa edilmesi gereklidir. Fabrika binası (üretim alanı) ile depo bölümü aynı çatı altında ise birbirinden yangına dayanıklı uygun malzeme kullanılarak  ayrılmalıdır.

2) YANGIN RİSKLERİ

2a) Elektrik:

+ Aydınlatma armatürlerine yakın depolama yapılmamalıdır.

+ Aydınlatma armatürleri, geçiş koridorlarına denk gelecek şekilde monte edilmelidir. Aksi durumda, yüksek depolama yapılması durumunda yangın riski artacaktır ve armatür ortamı gerektiği gibi aydınlatmayacaktır.

+ Aydınlatma armatürleri olarak floreasan armatür kullanılacak ise plastik kapaklı floresan armatürler tercih edilmelidir. Bunun nedeni ise floresan armatürlerin veya plastik starterlerin düşmesi sonucu altında yanabilecek malzeme bulunması durumununda yangına yol açabilmesidir.+Civa buharlı, halojen buharlı, vs aydınlatma armatürleri kullanılacak ise bunların da plastik kapaklı veya tel kafesli olanlar tercih edilmelidir.

+ Prensip olarak elektrik panolarının, sigorta kutularının, vb elektrik kaynaklı yangın başlangıcının olabileceği alanlara yakın yanıcı madde depolaması yapılmamalıdır.


2b) Forklift

Depolarda mazotlu, LPG’li veya elektrikli forkliftler kullanılmaktadır. Her bir forklift tipi kendi için ortak tehlikelerin yanında değişik tehlikeler de barındırmaktadırlar.

Tüm forkliftler için geçerli dikkat edilmesi gereken noktalar:

+ Forkliftler sadece bu konuda eğitim almış kişiler tarafından kullanılmalıdır.

+ Forkliftler günlük kullanımdan önce belli kontrol listeleri ile kontrol edilmelidir; yağ, yakıt, hidrolik sıvı kaçakları, vs

+ Forkliftler kullanılmadıklar zaman ayrı bir binada veya binanın ayrı bir bölümünde bulundurulmalıdır.

Elektrikli forkliftler için dikkat edilmesi gereken noktalar:

+ Forklift şarj cihazlarının yakın çevresinde yanıcı malzeme depolaması yapılmamalıdır.


+ Şarj ünitelerinden, şarj esnasında hidrojen gazı açığa çıkabilir. Hidrojen gazının alt patlama sınırı konstantrasyonu ~%4, üst patlama sınırı konstrasyonu ise ~%75’tir. Hidrojen havadan hafif bir gazdır, kaçışı sonrasında üst kotlarda toplanacaktır. Havalandırmanın emiş sistemi bu nedenle üst kotlara monte edilmelidir. Sağlanacak doğal veya mekanik havalandırma sistemi hidrojen gazı konstrasyonunu hidrojenin LEL değerine ulaşmasına engelleyecek biçimde olmalıdır. Eğer birçok şarj ünitesinin bulunduğu bir forklift şarj alanı varsa hidrojen seviyesini ölçen bir sensörün sistem ile entragrasyonu sağlanarak; sensörden gelecek bilgiler doğrultusunda şarj işleminin sonlanması, havalandırmanın çalışması gibi senaryolar da oluşturalabilir.


+ Eğer şarj alanında mekanik bir havalandırma sistemi varsa, havalandırma sistemi şarj işlemi ile entegre edilerek; havalandırma çalışmadan şarja izin vermemesi mantığı sağlanmalıdır.

+ Şarj uniteleri beton bir zemin üzerinde bulundurulmalıdır. Poliüretan izolasyonlu veya yanıcı izolasyon malzemesi bulunan sandviç panellere sabitlenmemelidir.

+ Elektrikli forkliftlerde potansiyel tutuşma noktaları elektriksel kaynakılı kısa devreler, yüksek yüzey sıcaklıklarının oluşabildiği fren sistemi ve sürtünmeden-statik elektrik boşalmasından kaynaklanan arklardır.

Dizel yakıtlı forkliftler için dikkat edilmesi gereken noktalar:

+ Forkliftler için tesiste mazot tankı var ise veya yerleştirilecek ise mazot tankı bina dışında, binadan uygun mesafede bir alana yerleştirilmelidir.

+ Mazot dolum işlemi bina dışında gerçekleştirilmelidir. Mazot dolum işlemi sırasında forklit operatörünün forklift üzerinde olmaması ve forkliftin çalışmıyor olması sağlanmalıdır.

+ Dizel yakıtlı forkliftlerde potansiyel tutuşturma kaynakları egzost sisteminden çıkabilecek kıvılcımlar, egzost  veya fren sistemi gibi sıcak yüzey oluşumu gözlenen kısımlardır.

LPG yakıtlı forkliftler için dikkat edilmesi gereken noktalar:

 + Forklift kullanılmadığı zamanlar, forklift üzerindeki LPG tüpünün vanası kapatılmalıdır.

+ Boş LPG tüplerinin depolandığı alanlarda yangın güvenliğine dikkat edilmelidir.

3) DEPOLAMA İLE İLGİLİ RİSKLER:

+ Eğer depolanacak malzeme kimyasal malzeme ise, ayrı bir dikkat gösterilmelidir ve depolanan kimyasalın MSDS formuna göre depolama koşulları belirlenmelidir.

+ Depolamada binanın duvarından 0.5 m boşluk bırakılmalı, istif boşlukları arasındaki geçiş koridorları da yaklaşık 2.5 m olmalıdır. Bu boşlukları istiflerden herhangi birinde veya birkaçında çıkacak yangının büyümesini engelleyecek ve müdahale için fırsat verecektir.

+ Olası bir yangın anında yangın söndürme ekipmanlarının(yangın dolapları, portatif yangın söndürücüler) kullamını zorlaştıraca-engelleyecek şekilde depolama yapılmamalıdır.

+ Eğer depolama yapılan binada sprinkler sistemi mevcut ise, sprinkler sisteminin etkin çalışabilmesi için depolama yüksekliğinin sprinkler dizayn kriterlerinden belli olacak yüksekliğin üzerine çıkmaması sağlanmalıdır.

+ Yanıcı ambalaj malzemeleri bina dışında ayrı bir alanda depolanmalıdır.

+ Kullanılmayan ahşap paletler tesisler için yangın yükü oluştururlar. Olası bir yangını büyütme ve yayma özelliğine sahiptirler. Bu nedenle kullanılmayan ahşap paletlerin bina dışında binadan uygun mesafede depolanması önemlidir.

4) YANGIN ÖNLEMLERİ:

+ Sprinkler sistemi, eğer sistem depolanan malzemeye göre uygun tipte dizayn edilmiş ise en etkili yangın söndürme sistemidir.

+ Yangın algılama yangın ile mücadelede en önemli adımdır. Bu nedenle depo binalarında uygun tipte yangın algılama elemanına sahip, adresli tipte bir yangın algılama sistemi kurulması olası bir yangın ile etkin müdahele edebilmek için önemlidir.

+  Manuel yangın söndürme ekipmanları olan portatif yangın söndürücüler ve yangın dolapları Yangın Yönetmeliği doğrultusunda seçilmeli ve tesis edilmelidir.

5 ) GENEL

+ Depoların içinde sigara içilmesine kesinlikle izin verilmemelidir. Sigara için bina içerisinde veya dışında uygun yerler oluşturulmalı, bu alanlar haricinde esigara içilmesine izin verilmemelidir.

 

Comments (1)


  1. Gokhan - Cevapla
    10 Şubat 2013

    Konularla alakalı ciddi bilgi istiyorum

Leave a Comment