Blog

Depolar ve Yangın Riskleri

Posted by:dotar | Posted on: Nisan 14th, 2018 | 1 Comments

Birçok büyük yangın depolarda meydana gelmekte ve önemli mal ve iş durması hasarlarına neden olmaktadır. Depolarda meydana gelen yangınlar, üretim alanlarında çıkan yangınlara göre görece daha az meydana gelmektedir, fakat etkisi daha fazla olmaktadır.

Depolar, üretim alanlarına göre görece daha az yangın riskleri barındırmasına karşın, dikkatli ele alındığında bünyesinde önemli yangın tehlikeleri barındırabilecek bir faaliyettir.

(daha&helliip;)

Read More

EPS Levha Üretimi ve Yangın Riskleri

Posted by:dotar | Posted on: Nisan 14th, 2018 | 0 Comments

Plastik endüstrisinde gelişmeler neticesinde değişik plastik ürünlerle günlük hayatımızın çeşitli kesitlerinde karşılaşmaktayız. Strafor olarak da bilinen EPS levhalar da bu ürünlerden sadece bir tanesi. Strafor çok farklı uygulamalar ile yaşamımızın içinde: binalarımızın mantolama çalışmalarında yalıtım malzemesi olarak, yeni aldığımız TV/PC kutularının içerisinde mekanik darbeleri engelleyici olarak, vs. Bu yazıda strafor olarak bilinen EPS levha üretiminin aşamalarından ve ilgili yangın risklerinden bahsedeceğiz. Aslında EPS levha maalesef göründüğü kadar bembeyaz bir ürün değil. Strafor kabaca EPS granülün buhar ile şişirilmesinden meydana gelir. EPS granül üretimi esnasında pentan gazı kullanılarak hazırlanır ve EPS levha üretimine geldiğinde plastik granül pentan gazı içerir. Pentan, Parlama noktası -50 ̊C, kaynama noktası + 40 ̊C, kendiliğinden tutuşma sıcaklığı da 280 ̊C civarındadır.Pentan havadan yaklaşık olarak 3 kat ağırdır: gaz kaçışı sonrası havadan ağır olduğu için zemine yakın noktalarda toplanır. Bu nedenle gaz kaçak detektörü zemine yakın noktalara monte edilmelidir ve emiş zemine yakın noktalardan yapılmalıdır. Hammadde EPS granül ilgili dikkat edilmesi gereken noktalar: Hammadde EPS granül genellikle karton ambalaj içinde tesise gelir. Depolanma sırasında bu karton ambalajdan da az da olsa gaz çıkışı olacaktır. Pentan 280 ̊C sıcaklığı geçen herhangi bir yüzey ile teması sonucunda tutuşabilir. Bu nedenle pentan gazının bulunabileceği yerlerde: - Sigara içilmesi kesinlikle yasaklanmalıdır. - Kışın kullanılan portatif elektrikli ısıtıcıların kullanımı yasaklanmalıdır. - Pentan gazı konstrasyonları ölçülerek konstrasyonun fazla olduğu (LEL değerine göre)yerlerin haritaları çıkarılmalıdır. - Yanması geciktirilmiş EPS granül ile geciktirilmemiş EPS granül arasında pentan riski açısından bir fark yoktur. - Havalandırma çok önemlidir. Pentanın zemine yakın noktalarda toplanacağı düşünülerek eğer cebri bir havalandırma yapılacak ise emiş ağızlarının zemine yakın noktalarda olması gereklidir. EPS Levha Üretim Aşamaları ve Yangın Riskleri: Şişirme: - EPS granüle buhar verilir, verilen buhar ile pentan gazı yer değiştirir, dolayısıyla şişirme esnasında pentan açığa çıkar. Bu pentanın açığa çıktığı ortamdan uygun bir havalandırma sistemi ile uzaklaştırılmalıdır. Dinlendirme: - Tekstil ürünü silolarda, kullanılan kumaşın doğal kumaş veya iletken kumaş olması önemlidir. - - - Taşıyıcı elemanların topraklanmış olması gereklidir. Metal siloların topraklanmış olması önemlidir. - Sabit gaz ölçüm cihazı veya periyodik olarak ölçüm yapılabilecek mobil bir gaz ölçüm cihazı olması önemlidir. - Gaz ölçüm değerlerine göre ortamdaki pentanı uzaklaştıracak uygun kapasitede havalandırma çok önemlidir. Pentanın zemine yakın noktalarda toplanacağı düşünülerek eğer cebri bir havalandırma emiş ağızlarının zemine yakın noktalarda olması gereklidir. - Metal kanallardan taşınma işlemi var ise metal kanallar statik elektrik tehlikesi düşünülerek topraklanmalıdır. Kalıp, kesme işlemleri: - Kalıba koyulduğu zaman tekrar buhar verildiğinde az da olsa pentan çıkışı olmaktadır. Dolayısıyla uygun havalandırmanın bu aşamada da olması gereklidir. Bitmiş ürün depolaması: - Bitmiş strafor ürünlerde hala az da olsa pentan çıkışı olabilmektedir. Bu nedenle bitmiş ürün depoları da yangın risk alanı olarak değerlendirilmelidir. - Sıcak çalışma işlemleri sıkı takip edilmelidir. - Havalandırma olması tercih edilir

Read More

Ev için Yangın Güvenlik Soruları

Posted by:dotar | Posted on: Ocak 1st, 2012 | 0 Comments

Ev yangınları, endüstriyel yangınlara göre oransal olarak daha az sık rastlanan yangınlardır. Ancak yaşamımızın çoğunu geçirdiğimiz ve bizim için oldukça önemli olan yuvalarımızda da dikkat etmemiz gereken hususlar bulunmaktadır. (daha&helliip;)

Read More

Portatif Yangın Söndürücüler

Posted by:dotar | Posted on: Ocak 1st, 2012 | 2 Comments

Birçok yangın başlangıçta küçük boyutta başlar ve başlangıç aşamasında algılanması durumunda manuel müdahaleler ile söndürülebilir.  Portatif yangın söndürücüler manuel yangın söndürme sistemlerinin en kolay kullanılabilen, en baz ekipmanınıdır. Başlangıç aşamadaki yangınların söndürülmesinde ve gelişme aşamasındaki yangınların yavaşlatılmasında faydalıdırlar. (daha&helliip;)

Read More

Sprinkler Sistemleri

Posted by:dotar | Posted on: Ocak 1st, 2012 | 1 Comments

Sprinkler sistemi eğer iyi dizayn edilir, kurulur ve bakımı yapılırsa günümüz yangın söndürme teknolojisinin en etkili söndürme sistemidir. Dünyada sprinkler teknolojisi her geçen gün hızla gelişmektedir. Ülkemizde dünyaya paralel şekilde sprinkler sistemlerinin yangın söndürme sistemi olarak yaygınlığı da artmaktadır. Bu yazımızda sprinkler sisteminin ana elemanlarını irdeleyeceğiz. (daha&helliip;)

Read More

Yangın Olgusu

Posted by:dotar | Posted on: Ocak 1st, 2012 | 0 Comments

Yangın evinizi, işletmenizi, tüm sahip olduğunuz mal varlığını bir saatten az bir sürede yok edebilir, büyük bir ormanlık alanı küle çevirebilir. Ateş aynı zamanda günümüz silahlarının en büyük dayanağıdır. Yangın her sene doğal olayların neden olduğu ölümlerden daha fazla ölümlere yol açmaktadır. Fakat aynı zamanda, ateş  insanoğlunun kontrollü şekilde kullandığında; yemek pişirmesine yardımcı, metal malzemeleri erittiği, elektrik ürettiği, ısınmada kullandığı çok çok önemli bir araçtır. (daha&helliip;)

Read More

Kısa Devre

Posted by:dotar | Posted on: Ağustos 8th, 2011 | 0 Comments

Medyada şu tip haberlere sıklıkla rastlamışızdır: - “Elektrik kontağından çıkan yangın evi kül etti” - "Elektrik kontağı fabrikayı küle çevirdi." Bu konunun teknik açılımı hakkında basit anlaşılır bir açıklamayı bulmak zordur. (daha&helliip;)

Read More