HİZMETLERİMİZ

5684 sayılı Sigortacılık Kanunu “Sigorta Eksperini” şöyle tanımlamaktadır: “Sigorta konusu risklerin gerçekleşmesi sonucunda ortaya çıkan kayıp ve hasarların miktarını, nedenlerini ve niteliklerini belirleyen ve mutabakatlı kıymet tespiti, ön ekspertiz ve hasar gözetimi gibi işleri mutat meslek olarak yapan tarafsız ve bağımsız kişi”

Sigorta eksperliği sadece toplanan bilgi ve belgelerin işlenmesinden ibaret olarak düşünülmemelidir. Eksperlik daha çok, zor sigorta hasar vakalarında detaylı ve derinlemesine araştırma, titiz ve dikkatli analiz ve yaratıcı çözümler oluşturabilmektir. Amacımız, sigorta poliçesine konu olan tüm tarafların çıkarlarını en üst seviyede gözetip adil ve tarafsız hasar çözümlerine ulaşabilmektir.

Bu çerçevede, Arena Eksperlik olarak hasar ekspertizi konusundaki faaliyet alanlarımız şöyledir:

+ Yangın ve ek teminatlarına bağlı hasarların analizleri
+ İş durması, kar kaybı ve artan masrafların analizleri
+ Makine kırılması ve elektronik cihazların hasar analizleri
+ İnşaat-montaj poliçelerinin hasar analizleri
+ Hırsızlık ve emniyeti suistimal olaylarının analizleri
+ Sorumluluk (Ürün Sorumluluk, Mesleki Sorumluluk, Üçüncü Şahıs Sorumluluk vb),hasar analizleri