HİZMETLERİMİZ

Risk, genel itibariyle bir tehlikenin gerçekleşme olasılığı ile etkisinin çarpmı olarak ifade edilmektedir. Risk ve riziko kelimelerinin birbiri yerine kullanıldığını yaygın şekilde görmekteyiz. Oysa ki riziko kelimesinin risk kelimesinden ayrı bir anlamı vardır. Riziko, riskten etkilenen anlamındadır.

Risk yönetimi, riskin tanımlanmasına, analizine, değerlendirilmesine, mücadele edilmesine ve izlenmesine ilişkin yönetim politikalarının, prosedürlerinin ve uygulamalarının sistematik bütünü olarak tanımlanabilir.
Risk yönetimi teknikleri genel olarak bakıldığında 4 ana kategoride toplanmaktadır.

Riskten Kaçınmak: Risk oluşturacak olaydan tamamen kaçınarak riskten kaçınmak olarak özetlenebilinir.

Riski Üzerinde Tutmak: Riski yönetmek adına hiçbirşey yapmaksızın, riski olduğu gibi tutarak riski kabullenmiş olur.

Riski Azaltmak: Riskin meydana gelmesi sonucu oluşacak sonuçların gerçekleşme olasılığı ile etkisine azaltmaya yönelik çalışmaların hepsi riski azaltmaktır.

Riski Transfer Etmek: bir risk sonucu meydana gelebilecek kaybın maliyetinin ya da elde edilebilecek kazancın faydasının bir başka kişi ya da kurumla paylaşılmasıdır ki en yaygın olarak karşımıza çıkan risk transfer aracı sigortadır.

Arena Eksperlik her biri sigorta şirketlerinde uzun yıllar risk mühendisliği yapmış tecrübeli ve uzman kadrosu ile yurtiçinde ve yurtdışında sigorta ve reasürans şirketlerine, broker ve acentelik şirketlerine ve endüstriyel işletmelere Türkçe ve İngilizce sabit kıymet risk analiz çalışması ve risk azaltıcı önlemler raporu hazırlaması çalışması hizmeti verebilmektedir.